Parkinsonpotilaat

Laulaminen on harrastus, joka tarjoaa loputtomiin mahdollisuuksia oppimiseen ja itseilmaisuun jokaiselle, myös Parkinson-potilaille. Laulamisen on myös todettu voivan vaikuttaa kuntouttavasti sairastuneiden äänenkäyttöön ja puheentuottamisen ongelmiin. Lääkkeiden avulla niihin ei välttämättä saada helpotusta. Sen sijaan kun pidetään äänellä hauskaa, liikutaan sopivasti laulamisen myötä ja eläydytään lauluihin, ääni- ja artikulaatioelimistö saavat hyödyllistä, kokonaisvaltaista harjoitusta. Samalla sekä mieli että keho virkistyvät.

LauluAvaimessa on jo useamman vuoden ajan pidetty laulukursseja yhteistyössä Uudenmaan Parkinson-yhdistyksen kanssa sekä annettu henkilökohtaista laulamisen ja äänenkäytön ohjausta Parkinson-ihmisille.

Räätälöimme laulutunteja toiveiden mukaan ja/tai opastamme myös omaisia laulamiseen yhdessä sairastuneen kanssa. Tervetuloa kokeilemaan, vaikka Sinulla ei olisi mitään laulamistaustaa, tai epäilisit, että et osaa laulaa!


Tiedustelut:

lauluavain(at)lauluavain.fi tai puhelin: 045 2019 390.