Opetus- ja koulutushenkilöstö, seurakuntien työntekijät

Päivähoito

LauluAvaimelta voitte tilata päivähoitoyksikköönne laadukkaita ja pidettyjä musiikkikoulutuksia, joita pitävät varhaisiän musiikkikasvatukseen erikoistuneet LauluAvain-opettajamme. Koulutus rakennetaan aina tilaajan toiveiden mukaisesti, ja sen sisältöjä voivat olla esimerkiksi varhaisiän musiikkikasvatuksen monipuoliset työtavat, musiikin käyttö oman työhyvinvoinnin lähteenä tai esimerkiksi ”laulaen siirtymätilanteisiin” -kokonaisuus. Erityistä osaamistamme on lisäksi päiväkotihenkilöstön äänenkäytön ja laulamisen kehittäminen sekä äänenhuolto työhyvinvointinäkökulmasta.

Vantaan päivähoidon hankkeessa Laulua arjessa vuonna 2008-2009 LauluAvain-opettajat valmensivat noin 180 päivähoidon työntekijää laulamisen käyttöön paitsi erityisissä musiikki- ja laulutuokioissa, myös esimerkiksi pukeutumis-, ruokailu- ja odottamistilanteissa. Valmennus koettiin hyödylliseksi, virkistäväksi ja hauskaksi. "Saatiin toimivia työkaluja päivähoidon arkeen," totesi eräs koulutukseen osallistunut.

Koulutus- ja opetushenkilöstö

Luentojen ja koulutustemme aiheita mm.

 

Seurakuntien työntekijät

Monessa seurakunnan työtehtävässä laulamisella voi olla iso rooli - papit, diakonit ja riparityöntekijät, esimerkiksi. Laulamisen hallinta ei ole kuitenkaan kaikille itsestäänselvää. Koulutuksemme antavat eväitä löytää yhteys omaan ääneen, erityisesti itseään laulutaidottomana pitäville työntekijöille.

Oletko seurakunnan työntekijä ja epävarma laulamisestasi? Kysy omalta seurakunnaltasi koulutusrahaa laulamisen kehittämisen tueksi. Tule yksi kerta tapaamaan opettajaa kahden kesken. Voimme kartoittaa haasteesi ja suositella sitten juuri sinulle sopivaa ryhmää ensimmäisellä tunnilla. Ryhmämuotoinen koulutus tuo vertaistoiminnan kautta yhdessä oppimisen ymmärrystä äänen moninaisuudesta ja rohkeutta päästää ääni ulos. Ryhmämuotoisen koulutuksen lisäksi suosittelemme aina jonkin verran henkilökohtaista ohjausta. 

 

Kysy lisää kaikista koulutuksistamme: lauluavain (a) lauluavain.fi