Opetus- ja koulutushenkilöstö

Päivähoito

LauluAvaimelta voitte tilata päivähoitoyksikköönne laadukkaita ja pidettyjä musiikkikoulutuksia, joita pitävät varhaisiän musiikkikasvatukseen erikoistuneet LauluAvain-opettajamme. Koulutus rakennetaan aina tilaajan toiveiden mukaisesti, ja sen sisältöjä voivat olla esimerkiksi varhaisiän musiikkikasvatuksen monipuoliset työtavat, musiikin käyttö oman työhyvinvoinnin lähteenä tai esimerkiksi ”laulaen siirtymätilanteisiin” -kokonaisuus. Erityistä osaamistamme on lisäksi päiväkotihenkilöstön äänenkäytön ja laulamisen kehittäminen sekä äänenhuolto työhyvinvointinäkökulmasta.

Vantaan päivähoidon hankkeessa Laulua arjessa vuonna 2008-2009 LauluAvain-opettajat valmensivat noin 180 päivähoidon työntekijää laulamisen käyttöön paitsi erityisissä musiikki- ja laulutuokioissa, myös esimerkiksi pukeutumis-, ruokailu- ja odottamistilanteissa. Valmennus koettiin hyödylliseksi, virkistäväksi ja hauskaksi. "Saatiin toimivia työkaluja päivähoidon arkeen," totesi eräs koulutukseen osallistunut.

Koulutus- ja opetushenkilöstö

Luentojen ja koulutustemme aiheita mm.

 

Kysy lisää kaikista koulutuksistamme: lauluavain (a) lauluavain.fi