HenkilökuntaOpettajat vuonna 2020-2021:
Kaisa Lindell
Minna Nyberg
Minna Rusanen
Heidi Kiviharju
Jenny Liebkind (perhevapaalla)
Tuula Tenni (toiminnanjohtaja )


Rehtori Ava Numminen
Laskutus Raimo Päiväläinen
Siivous Hanna Juvonen