Opettajat ja muu henkilökuntaOpettajat vuonna 2022:

Minna Nyberg

Jenny Liebkind

Anna Hakala

Iida (Iitu) Häkkänen

Tuula Tenni (toiminnanjohtaja)


Rehtori Ava Numminen
Laskutus Raimo Päiväläinen
Siivous Kristine Rebane