HenkilökuntaOpettajat vuonna 2020-2021:
Kaisa Lindell
Minna Nyberg
Minna Rusanen
Heidi Kiviharju
Jenny Liebkind
Tuula Tenni (toiminnanjohtaja)


Rehtori Ava Numminen
Laskutus Raimo Päiväläinen
Siivous Kristine Rebane