Hoitolaulu, muistisairaat

LauluAvaimella on vuosien kokemus muistisairaiden parissa työskentelevien hoiva-/hoitolauluvalmennuksesta. Valmennus perustuu tutkittuun tietoon.

Hoitolaululla tarkoitamme muistiairaan ihmisen kanssa laulamista esimerkiksi pesutilanteissa, vaikkapa ruokalaulun, laulutuokion vetämistä tai musiikin kuuntelemista. Valmennukseen osallistuminen ei edellytä mitään erityistä laulutaitoa!

Hoitolaulukoulutus sisältää mm.

- Lauluäänen helppo ja luonteva käyttö ajatuksella, että hoitajan oma ääni kelpaa.  Tuttujen laulujen opettelu hoivaa silmällä pitäen.

- Tietoiskut musiikin ja laulamisen monipuolisista vaikutuksista kognitiivisiin ja motorisiin toimintoihin, vireystilaan, mielialaan ja kivun kokemukseen.

- Muutamiin helppoihin soittimiin ja kuvionuottimenetelmään tutustuminen.Soittimia pystyy soittamaan ilman aiempaa harjaannusta.

- Musiikin mielekäs kuuntelu ja helppojen liikkeiden soveltaminen kuunteluun ja laulamiseen.


LauluAvaimelle on kertynyt arvokasta käytännön kokemusta mm. Helsingin kaupungin muistisairaiden hoitoa kehittävissä Osaattori-hankkeissa, joissa Tuula Tenni toimi kouluttajana. Koulutuspalautteet ovat olleet pääsääntöisesti kiittäviä. Hoitajat ovat kokeneet, että mm. oma työviihtyvyys on lisääntynyt hoitolaulun myötä, asukkaiden osallistuminen ja yhteistyö hoitotilanteissa on sujuvampaa ja ilmapiiri työssä parempi.

Tiedustele hoitolauluvalmennusta meiltä. Räätälöimme hoivakotiin/palvelutaloon/kotihoitoon toivomusten mukaan hoitolauluvalmennuksen. Voimme rakentaa myös muistisairaille ihmisille ja /tai heidän omaisilleen oman lauluryhmän.

Ota yhteyttä lauluavain (at) lauluavain.fi tai soita 045 201 93 90 niin keskustellaan lisää!

*******************

Taustaa

Ava Numminen kehitti hoitolaulukonseptin kahdessa tutkimushankkeessa: Muistaakseni laulan (Miina Sillanpään säätiö) ja MielenMuutos (Vanhustyön keskusliitto). Ava on luennoinut musiikin käytöstä sadoille muistisairaiden parissa työskenteleville ja heidän omaisilleen työskennellessään Uudenmaan läänintaiteilijana vuosina 2009-2011. Numminen on ollut Suomen muistiasiantuntijoiden hallituksen jäsen ja toimii tällä hetkellä yhdistyksen koulutustyöryhmässä (www.muistiasiantuntijat.fi).

*******************

Julkaisuja

Ava Numminen: Musiikki, laulu ja muistisairaus. Lue: www. muistiasiantuntijat.fi > Memo lehti numero 3/2011.

Teppo Särkämö, Sari Laitinen, Ava Numminen, Mari Tervaniemi, Merja Kurki ja Pekka Rantanen: Muistaakseni laulan: Musiikin käyttö muistisairaiden mielialan, elämänlaadun ja kognitiivisen
toimintakyvyn tukemisessa. Miina Sillanpään Säätiön julkaisuja A:10, 2011.

Sari Laitinen, Jennie Lillandt, Ava Numminen ja Merja Kurki: Muistaakseni laulan  - musiikkituokioiden järjestäminen. Ohjaajan opas. Miina Sillanpään Säätiön julkaisuja  B:35, 2011.

Lauluvalmennus. Teoksessa: Eloniemi-Sulkava U. & Savikko, N. 2011. MielenMuutos muistisairaiden ihmisten hoidossa. Tutkimusraportti 3. Vanhustyön keskusliitto. S. 61-64.

Teppo Särkamö, Mari Tervaniemi, Sari Laitinen, Ava Numminen, Merja Kurki, Julene K.Johnson, and Pekka Rantanen, 2013. Cognitive, Emotional, and Social Benefits of Regular Musical Activities in Early Dementia: Randomized Controlled Study. The Gerontologist Advance Access published September 5.