Laulamisella on myös terveyttä ylläpitäviä ja kuntouttavia vaikutuksia. Emeritusprofessori Markku T. Hyyppä liittää kuorolaulamisen vaikutukset ns. sosiaaliseen pääomaan, hyvinvointia merkittävästi ylläpitävään yhteisöön kuulumisen tunteeseen.

Laulaminen liikuttaa mielen, kielen ja kehon. Koko ihminen liikkuu - ja liikuttuu! Tietyistä sairauksista kärsivät ihmiset voivat hyötyä laulamisesta myös kuntoutusmielessä.

Lue aiheesta lisää klikkaamalla valikosta haluamaasi erityisryhmää.