Afasiakeskuksessa Helsingin Käpylässä alkoi LauluAvain-lauluryhmän toiminta syksyllä 2013. Miltä laulaminen osallistujista tuntui?

 ”Hyvä fiilis, iloisuutta!”

”Oli vaikea infarkti, saa energiaa”

”Positiivista energiaa tulee”. 

Suorituspaineettomaan lauluryhmäämme on tervetullut kuka tahansa, vaikka ei olisi ollenkaan laulanut aiemmmin.  AVH- sairauden aiheuttamat rajoitukset eivät ole este kurssille osallistumiseen. Rentouttavan ja iloisen yhdessäolon ohella käytämme laulamista tukemaan ilmaisua, kun puhuminen on vaikeaa. Lauluryhmämme jäsenen sanoin ”Jos haluat kokea jotain ratkiriemukasta, osallistu tälle kurssille!”

Ryhmän vetäjänä vuonna 2014-2015 toimii Tuula Tenni.


****************************

Tutkimustaustaa:


Musiikilla on kuntouttavia vaikutuksia. Suomalainen tutkimusryhmä jakoi 60 akuuttia aivoinfarktipotilasta satunnaisesti musiikin kuunteluryhmään, äänikirjojen kuunteluryhmään ja verrokkiryhmään. 

Musiikkiryhmä valitsi (omaisten tuella) mielimusiikkiaan kuunneltavaksi.  Yli puolet valinnoista sisälsi laulutekstejä. Musiikin kuunnelleet selviytyivät merkitsevästi paremmin kuin muut ryhmät kielellistä muistia ja tarkkaavaisuutta mittaavissa testeissä ja kärisvät vähemmän kuin muut masennuksesta ja sekavuudesta. Lisäksi musiikkiryhmän jäsenet kokivat rentoutuvansa paremmin, heidän mielialansa oli parempi ja he olivat fyysisesti aktiivisempia kuin äänikirjojen kuuntelijat (Särkämö ym. 2008).  

Kun ihminen itse soittaa, laulaa tai tanssii, saadaan tuplavaikutus: liikealueet, mm. liikeaivokuori, pikkuaivot ja tyvitumakkeet prosessoivat liikkeitä, joita aivot yhdistävät kuulo- näkö- ja tuntoaistimuksiin. Laulaminen liikuttaa mielen ja kehon: Se vaikuttaa elvyttävästi myös hengitykseen ja kehoasentoon, sydämen lyöntitiheyden vaihteluun, aivojen mielihyvähormonin dopamiinitason nousemiseen sekä nielemisliikkeiden lisääntymiseen (kooste Särkämö ym. 2011).

Afaattiset ihmiset hyötyvät usein laulamisesta sekä puheen tuottamisen että ymmärtämisen suhteen. Mitä aikaisemmin aivohalvauksen jälkeen päästäisiin kuntouttamaan musiikin keinoin, sitä parempi. Mutta koskaan ei ole liian myöhäistä saada iloa ja rentoutta laulusta!

LauluAvaimessa voidaan myös räätälöidä AVH-potilasryhmälle tai yksittäisille henkilöille laulutunteja tai opastaa omaista laulamiseen yhdessä sairastuneen kanssa.  

Tiedustelut: lauluavain (at) lauluavain.fi tai puhelin: 045 2019 390.


päivitetty A.N. 1.9.2014 / T.T. 20.11.2014