Laulun alkeet JATKO (etäopetus) LAJETK21

Opettaja:Jenny Liebkind
Aika:maanantaisin klo 19.00
Opetuskerrat:5
Kurssin koko:30
Kurssin alkamispäivä:2021-03-18
Hinta:59.00 €
Info:Laulun alkeet JATKO -etäkurssi

Harjoitukset kurssilla ovat selkeitä ja helppoja ymmärtää. Ne rohkaisevat sinua käyttämään ääntäsi monipuolisemmin ja tutustumaan ääneesi lempeästi hyväksyen. Laulamisen perustekniikoita käydään läpi teemoittain alkeiskurssilla opitun pohjalta. Kurssi edellyttää jonkin verran aiempaa laulamista.

Kotiharjoitteluun saa selkeät ohjeet joka teeman osalta sekä koko kurssin keston ajaksi käyttöön nettipohjaisen kotiharjoittelumateriaalin.

Kurssi sisältää seuraavat osa-alueet:
- tehosta hengitystekniikkaasi
- äänialan laajentaminen
- ääni ja kehollisuus osa2
- uutta laulustoa
- korkeiden ja matalien äänten tuottamisen tekniikaa

Yhden liveohjatun kurssikerran kesto on aina 45 minuuttia.

Kotiharjoittelumateriaali on käytössä koko kurssin ajan 24 tuntia vuorokaudessa.

Mikrofonit pidetään kiinni harjoittelun aikana - kukaan ei laula yksin muiden kuullen. Voit keskittyä tekemään harjoituksia kaikessa rauhassa muiden kuulematta.

Opetusalusta:
ZOOM

Liveohjatut kurssikerrat aina maanantaisin klo 19.00. Päivämäärät:
8.3.
15.3.
22.3.
29.3.
12.4.
Ilmoittaudu tälle kurssille